Werkfit maken

Onderzoeken

10 mei 2019

Samenwerking tussen mbo-scholen en sociale werkbedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren en (jong)volwassenen in een kwetsbare

Tips en ondersteuning

Schulden belemmeren en frustreren het traject dat medewerkers of cliënten volgen. Met de training ‘Schuldenproblematiek aanpakken, wat kun je doen?’ leer je als jobcoach of begeleider om medewerkers naar een oplossing te bewegen, zonder in de schoenen van de schuldhulpverlener te staan. Voor wie De

Ongeveer één op de vijf mensen in Nederland heeft moeite om elke maand rond te komen. Veel mensen schamen zich voor hun schulden en durven daarom geen hulp te zoeken. De impact van schulden is echter enorm. Maar hoe groot is de schuldenproblematiek? Hoe kun je als begeleider een interventie plegen

Tienduizenden mensen met psychische en psychiatrische aandoeningen gaan dagelijks naar hun werk. Er is veel onwetendheid en er bestaan veel vooroordelen over deze groep mensen. Ze kunnen echter volwaardig participeren binnen werkorganisaties, mits zij de juiste werkplek en goede begeleiding hebben. Met

Juist bij mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie is het blijven ontwikkelen van vaardigheden belangrijk. Op de WERK-portal.nl kunnen ze oefenen met realistische werksituaties. De programma’s gaan over werk zoeken en solliciteren, veilig en prettig werken, taal, omgaan met de computer en social

quote afbeelding
"Bij de ontwikkeling van medewerkers is vooral informeel leren belangrijk."

Activiteiten

Nieuws

04 jun 2019

Diploma mogelijk door samenwerking mbo en sociale werkbedrijven

Samenwerking van mbo-scholen en SW-bedrijven bij diplomagerichte mbo-opleidingen biedt jongeren in een kwetsbare positie meer kansen om een reguliere baan te vinden. De eerste publicatie van het Kenniscentrum inclusieve en sociale werkgelegenheid biedt hiervoor praktijkvoorbeelden, een stappenplan en

Europees seminar Toeleiding naar de arbeidsmarkt
21 mei 2019

Europees seminar Toeleiding naar de arbeidsmarkt

Van 6 tot en met 8 oktober 2019 houdt het Nationaal Agentschap Erasmus+ een Europees seminar voor professionals die kwetsbare (jong)volwassenen begeleiden naar de arbeidsmarkt. Kwetsbare volwassenen Hoe bereiken we jongvolwassenen die buiten het reguliere onderwijs vallen en geen werk hebben, hoe bereiken

05 mrt 2019

Congres De Professional Centraal: dag vol inspiratie en reflectie

Meer dan 200 professionals die mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar en op het werk, kwamen op 24 januari naar het congres De Professional Centraal van SBCM en Cedris. ‘Vooral de ontmoeting met andere professionals en de gesprekjes die je met iedereen voert, zijn waardevol

Ervaringen